KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 20/05 (Thứ Bảy)

Bộ số thứ 1 07
Bộ số thứ 2 08
Bộ số thứ 3 11
Bộ số thứ 4 20
Bộ số thứ 5 22
Bộ số thứ 6 30

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 17/05 (Thứ Tư)

Bộ số thứ 1 01
Bộ số thứ 2 02
Bộ số thứ 3 05
Bộ số thứ 4 09
Bộ số thứ 5 14
Bộ số thứ 6 18

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 13/05 (Thứ Bảy)

Bộ số thứ 1 06
Bộ số thứ 2 13
Bộ số thứ 3 17
Bộ số thứ 4 23
Bộ số thứ 5 26
Bộ số thứ 6 31

Fanpage facebook