KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 24/06 (Thứ Bảy)

Bộ số thứ 1 02
Bộ số thứ 2 06
Bộ số thứ 3 09
Bộ số thứ 4 12
Bộ số thứ 5 23
Bộ số thứ 6 30

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 21/06 (Thứ Tư)

Bộ số thứ 1 06
Bộ số thứ 2 12
Bộ số thứ 3 13
Bộ số thứ 4 23
Bộ số thứ 5 26
Bộ số thứ 6 32

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 17/06 (Thứ Bảy)

Bộ số thứ 1 01
Bộ số thứ 2 04
Bộ số thứ 3 12
Bộ số thứ 4 16
Bộ số thứ 5 18
Bộ số thứ 6 26

Fanpage facebook