KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 18/10 (Thứ Tư)

Bộ số thứ 1 01
Bộ số thứ 2 20
Bộ số thứ 3 30
Bộ số thứ 4 33
Bộ số thứ 5 34
Bộ số thứ 6 35

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 14/10 (Thứ Bảy)

Bộ số thứ 1 02
Bộ số thứ 2 07
Bộ số thứ 3 15
Bộ số thứ 4 21
Bộ số thứ 5 26
Bộ số thứ 6 33

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 11/10 (Thứ Tư)

Bộ số thứ 1 02
Bộ số thứ 2 08
Bộ số thứ 3 09
Bộ số thứ 4 26
Bộ số thứ 5 28
Bộ số thứ 6 35

Fanpage facebook