KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 16/08 (Thứ Tư)

Bộ số thứ 1 03
Bộ số thứ 2 14
Bộ số thứ 3 26
Bộ số thứ 4 29
Bộ số thứ 5 32
Bộ số thứ 6 36

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 12/08 (Thứ Bảy)

Bộ số thứ 1 01
Bộ số thứ 2 03
Bộ số thứ 3 06
Bộ số thứ 4 14
Bộ số thứ 5 23
Bộ số thứ 6 35

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 09/08 (Thứ Tư)

Bộ số thứ 1 01
Bộ số thứ 2 05
Bộ số thứ 3 07
Bộ số thứ 4 08
Bộ số thứ 5 19
Bộ số thứ 6 24

Fanpage facebook