KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 13/12 (Thứ Tư)

Bộ số thứ 1 02
Bộ số thứ 2 06
Bộ số thứ 3 15
Bộ số thứ 4 18
Bộ số thứ 5 23
Bộ số thứ 6 30

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 09/12 (Thứ Bảy)

Bộ số thứ 1 08
Bộ số thứ 2 10
Bộ số thứ 3 12
Bộ số thứ 4 22
Bộ số thứ 5 30
Bộ số thứ 6 36

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 06/12 (Thứ Tư)

Bộ số thứ 1 01
Bộ số thứ 2 04
Bộ số thứ 3 11
Bộ số thứ 4 18
Bộ số thứ 5 24
Bộ số thứ 6 34

Fanpage facebook