KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 15/12 (Thứ Sáu)

Bộ số thứ 1 7
Bộ số thứ 2 88
Bộ số thứ 3 374

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 14/12 (Thứ Năm)

Bộ số thứ 1 9
Bộ số thứ 2 09
Bộ số thứ 3 661

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 13/12 (Thứ Tư)

Bộ số thứ 1 8
Bộ số thứ 2 34
Bộ số thứ 3 807

Fanpage facebook