KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 23/05 (Thứ Ba)

Bộ số thứ 1 7
Bộ số thứ 2 28
Bộ số thứ 3 119

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 22/05 (Thứ Hai)

Bộ số thứ 1 8
Bộ số thứ 2 26
Bộ số thứ 3 061

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 21/05 (Chủ Nhật)

Bộ số thứ 1 7
Bộ số thứ 2 84
Bộ số thứ 3 139

Fanpage facebook