KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 17/08 (Thứ Năm)

Bộ số thứ 1 5
Bộ số thứ 2 30
Bộ số thứ 3 999

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 16/08 (Thứ Tư)

Bộ số thứ 1 3
Bộ số thứ 2 36
Bộ số thứ 3 430

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 15/08 (Thứ Ba)

Bộ số thứ 1 9
Bộ số thứ 2 74
Bộ số thứ 3 951

Fanpage facebook